İlgili Kişi Başvuru Formu (KVKK)

POLYER Bilişim Enerji İNŞ. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
(“Şirket” “Veri Sorumlusu”)
İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
Başvurunuz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değil de yalnızca www.komplemekanik.comve Komplemekanik Mobil Uygulama üzerindeki üyeliğinizin iptal edilmesi yönünde ise lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz:
 
Üyeliğinizin bağlı olduğu e-posta adresi:
Ad-soyad:
GSM no:
 
Başvurunuz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanımına ilişkinse lütfen aşağıdaki formu doldurup formda yazılı usullere göre bize ulaştırınız. 
Not: İş bu başvuru formu, yapacağınız başvurunuzun daha anlaşılabilir, kolay ve düzgün tasniflenebilmesi için şirketimiz tarafından hazırlanmıştır. İşbu başvuru formunun doldurulması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki başvurularınızın zorunlu usulü olmayıp, Kanun kapsamında ilgili kişi sıfatı ile şirketimize Kanun’da belirtilen diğer yöntemlerle de başvuru yapmanız mümkünüdür.

A. Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki talepleriniziişbu formu doldurarak, fiziksel veya elektronik imzalı olarak ve aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Şirket’imize
iletebilirsiniz;
•      F.Çakmak Mh. Yakamoz Cd. No: 1/P A Blok İmsan San. Sit. Karatay/KONYA
adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat elden teslim,
• Şirket’imizin [email protected] kayıtlı elektronik posta adresine elektronik imzalı e-posta göndererek,
• www.komplemekanik.com üzerinde yer alan iletişim kanallarından birisini kullanmak suretiyle iadeli taahhütlü posta, mektup ya da noter kanalıyla tebligat,
•          Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile.
 
B. İlgili Kişinin iletişim bilgileri:
Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına bir sonraki sayfadaki alanları doldurunuz.
 
 
 
         *Adı-Soyadı:                           ………………………………………………………………
        *TC Kimlik / Diğer Ülke      
 
         Vatandaşları İçin                  
         Pasaport Numarası:               ………………………………………………………………
        *Telefon ve Faks                    ………………………………………………………………
Numarası:
         * Elektronik posta adresi      ………………………………………………………………
*Tebligata Elverişli İşyeri  
        veya İkamet Adresi:               ………………………………………………………………
 
 
 

C. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Talepleriniz

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

D. Şirket’imiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Web site kullanıcısı, müşteri, eski çalışan, personel adayı v.b.)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
E. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz:
oAdresime gönderilmesini istiyorum. oE-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
(E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğimizi belirtiriz.) oElden teslim almak istiyorum.
 (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
İlgili Kişi işbu başvuru formunu, doğru ve eksiksiz şekilde dolduracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik tespiti için Şirket’imiz ek bilgi ve belge (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru sahibince verilen bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde, söz konusu yanlış/eksik bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı zararlardan ve taleplerden dolayı Şirket’imiz sorumlu tutulmayacaktır.  
İlgili Kişilerin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.   
Başvurunun Alındığı Tarih:      Başvuru Sahibi İlgili Kişi  Ad-Soyad 
Başvuruyu Alan Adı Soyadı:     İmza-Tarih
Yükleniyor...